1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
BYR per 1 USD
Vitrysk rubel
Vitrysk rubel
BYR
Kapiejek
Br
National Bank of the Republic of Belarus
www.nbrb.by

Vitrysk rubel - BYR

Allmänt & Historia

Vitrysk rubel är den officiella valutan i Vitryssland med valutakoden BYR och valutakoden Br. Underenhet för Vitrysk rubel är kapiejek eller kapiejka i singularform men används inte längre, där 1 Rubel är lika med 100 kapiejek.

Efter en valutareform år 2000 lanserades den nya vitryska rubeln som den officiella valutan i Vitryssland och ersatte då den föregångna vitryska rublen som i sin tur hade ersatt den forna ryska rubeln.

Valörer för Vitrysk rubel

Mynt: inga mynt används

Underenhet: tidigare kapiejek eller kapiejka i singularform men används inte längre.

Sedlar: 50 (ogiltig från1 juli 2015) 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 och 200 000 BYR


Bild på Vitrysk rubel sedel

Vitrysk rubel


48 Hour sale Image Banner 300 x 250