Växla valuta utomlands


Valutaväxling


Det finns flera tillvägagångssätt för att växla valuta, såväl inför resan som under resans gång. Valutaväxling kan man utföra på fysiska växlingskontor samt banker, både i hemlandet och utomlands, man kan även använda sig av resecheckar eller enkelt växla valuta genom uttag från sin egen bank utomlands.

Vilket är då det bästa och förmånligaste sättet för att få det bästa möjliga värdet av valutaväxlingen inför och under resan? Resecheckar håller sakta men säkert att falla bort och används allt mer sällan, visst det kan kännas tryggt med resecheckar men växlingskontorens växlingskurser varierar oftast mycket och det är inte heller ovanligt att växlingskontoren tar ut en viss avgift eller provision av summan på resecheckarna.

Det kan även ta mycket av din tid på resan för att hitta växlingskontoret som ger den förmånligaste kursen för att få ut bästa värdet av resecheckarna.

Fysiska växlingskontor både i hemlandet samt på destinationen är oftast ett relativt dyrt alternativ då det gäller valutaväxling av större summor. Växlingskontor tar som oftast ut provision eller en avgift vid valutaväxlingen samt har som oftast även en sämre växelkurs än bankerna.

För att få ut det bästa värdet ur valutaväxlingen rekommenderas att göra uttag från bankomat med ditt bankort från din egna bank. Detta alternativ är oftast det förmånligaste då man vill växla en större summa pengar. Detta beroende av att de större bankerna sällan tar ut någon avgift, åtminstone inte gällande uttag inom europa samt att bankernas växelkurs är vanligtvis mer fördelaktig än växlingskontorens växlingskurs.

Om din bank tar ut en avgift för ditt utlandsuttag så handlar det vanligtvis om en fast, mindre, avgift. Avgiften för uttag är alltså som oftast densamma, oavsett hur stort eller litet beloppet är. För att få ut mer värde och en bättre växelkurs blir det därför alltid lönsammare att göra ett större uttag.

48 Hour sale Image Banner 300 x 250