1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
CVE per 1 USD
Kapverdisk escudo
Kapverdisk escudo
CVE
Centavos
Esc, $
Banco de Cabo Verde / Banku di Kabuberdi - BCV
www.bcv.cv

Kapverdisk escudo - CVE


Allmänt & Historia

Kapverdisk escudo är den officiella valutan som används i Kap Verde som ligger söder om Afrikas kust. Kapverdisk escudo har valutakoden CVE och valutasymbolerna Esc och $. Underenhet för Kapverdisk escudo är centavos och det går 100 centavos på 1 Escudo.

Valutan infördes år 1914 och ersatte då den tidigare valutan som var kapverdisk real med en växelkurs på 1000 Real mot 1 Escudo. Fram till landets självständighet år 1975 var Kapverdisk escudo av samma värde som den portugisiska escudon, därefter sjönk den dock med ca 30 procent under 1977 och sedan ytterligare 40 procent under åren 1982 och 1984. Därefter förblev den relativt stabil mot den portugisiska escudon.

Efter att den portugisiska escudon ersattes med euro, har även den Kapverdisk escudo varit knuten till euron med en fast växelkurs där 1 euro är lika med 110 265 CVE.


Valörer för Kapverdisk escudo

Fram till 1930 använde Kap Verde portugisiska mynt trots att sedlarna utfärdades av Banco Nacional Ultramarino, specifikt för Kap Verde sedan år 1865. Mynt i underenhet centavos används inte längre sedan den nya serien valörer utgavs 1994. Den nuvarande uppsättningen av valörer för Kapverdisk escudo är 1, 5, 10, 20, 50 och 100 escudos mynt samt sedlar i valörer 100, 200, 500, 1000, 2000, 2500 och 5000 CVE.

Bild på Kapverdisk escudo mynt

Kapverdisk escudo
 

Mynt: 1, 5, 10, 20, 50 och 100 Escudos

Underenhet: Tidigare centavos men används inte längre

Sedlar: 100, 200, 500, 1000, 2000, 2500 och 5000 CVE


48 Hour sale Image Banner 300 x 250