1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
HUF per 1 USD
Ungerska Forint
Ungerska Forint
HUF
fillér
Ft
Magyar Nemzeti Bank - MNB
www.mnb.hu

Ungerska Forint - HUF

I Ungern heter valutan Ungerska Forint med valutabeteckningen HUF. Namnet Forint har anor ända sedan 1200-talet och har sitt ursprung från den italienska staden Florens där befolkningen hade namnet "Fiorino d'oro" på sin valuta. Ungern var mycket influerad av den italienska kulturen under renässansen, varför de införde valutan Forint år 1325.

Kungliga Ungerska Statsbanken grundades år 1921 och ansvarade då för den ungerska valutan. De lämnade sedan över ansvaret till Magyar Nemzeti Bank - MNB, som grundades år 1924. Den har än idag sitt huvudkontor i Budapest.

Efter första världskrigets slut, var inflationen stor i Ungern och penningvärdet sjönk drastiskt. Detta medförde att landet den 1 januari 1927 bytte till valutan Ungerska Pengő, som började gälla den 31 juli 1946. När det andra världskriget var slut, uppstod en hyperinflation i den ungerska nationalekonomin, vilket medförde påföljden att Ungerska Forint återinfördes den 1 augusti 1946 som landets valuta.

Sedlar och mynt

Den ungerska valutan består av Forinter och fillér. Forinter har förkortningen Ft. Valutan har både sedlar och mynt samt delas in i värdet 100 fillér för 1 Forinter.

Tidigare sedelvalörer i Pengő

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Pengő

Valutan Ungerska Pengő fanns under en begränsad tidsperiod i hopp om att motverka inflationen efter första världskriget och dess värde sjönk stort därefter. Vid återinförandet av valutan Forint den 1 augusti 1946, fick man betala 400 kvadriljarder för 1 HUF.

Tidigare Myntvalörer i fillér

1, 2, 10, 20 and 50 fillér

Efter inflationen som pågick under senare delen av 1980-talet beslutades det att myntvalören fillér skulle utgå på grund av sitt låga värde, vilket verkställdes år 1996. Det tog dock ända till år 2001 innan endast Forinter i både sedlar och mynt var huvudvalutan i Ungern.

Aktuella sedlar och mynt i HUF

Sedel: 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 och 20 000 Ft

Mynt: 5, 10, 20, 50, 100, 200 Ft

Du kan enkelt kolla upp andra valutakurser med förstasidans valutakonventerare

Bild på Ungerska Forint valörer

Ungerska Forint

48 Hour sale Image Banner 300 x 250