1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
MKD per 1 USD
Makedonisk denar
Makedonisk denar
MKD
deni
ден
National Bank of the Republic of Macedonia - NBRM
www.nbrm.mk

Makedonisk denar - MKD

Makedonisk denar är valutan som används i Makedonien. Pluralformen är denari och valutakoden är MKD. En denar delas in i 100 deni. Namnet denar kommer från den gamla romerska myntenheten denarius.

Fram till 1992 användes den jugoslaviska dinaren i Makedonien. Sedan infördes den första egna valutan i form av Makedonisk denar. Detta skedde i april 1992 och tanken var att Makedonien inte längre skulle vara beroende av Jugoslaviens valuta, eftersom de hade förklarat sig självständiga ifrån Jugoslavien i september 1991. Redan vid självständighetsförklaringen började förberedelserna för en egen valuta, De öppnade en centralbank och ganska snart var den jugoslaviska dinaren inte längre att giltigt betalningsmedel i Makedonien.

Inga mynt hade präglats, men man använda sig av temporära sedlar som fungerade som en slags värdekuponger under denna övergångsperiod.

I maj 1993 infördes en permanent Makedonisk denar. Den första varianten av valutan kunde växlas in till kursen 100:1. Även riktiga sedlar och mynt tillkom i samband med denna övergång.

De första mynten hade valörerna 50 deni, samt 1, 2 och 5 denari. I november 2008 introducerades mynt med valörerna 10 och 50 denari. 50 deni-myntet blev tillbakadraget år 2013. Det gavs enbart ut 1993 och var i praktiken inte längre i cirkulation. Underenheten deni används alltså inte längre för mynt. Nuförtiden finns mynt finns i valörerna 1, 2, 5, 10 och 50 denari. Mynten präglas i fabriken Suvenir i Samokov.

De första sedlarna hade valörerna 10, 20, 50, 100 och 500 denari. År 1996 lanserades även sedlar i valörerna 1000 och 5000 denari. År 2014 introducerades även sedlar i valörerna 200 och 2000 denari. 20 denari-sedeln gavs endast ut i serien år 1993 och har sedan dess inte givits ut i någon ny serie. Därför finns moderna sedlar i valörerna 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 och 5000 denari.

Valutan ges ut av National Bank of the Republic of Macedonia (NBRM) med huvudkontor i Skopje.

Makedonisk denar

48 Hour sale Image Banner 300 x 250