1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
SEK per 1 EUR
Svensk krona
Svensk krona
SEK
öre
Riksdaler, pix, stålar, slantar, bagare, daler, para, lök, papp, spänn
kr
Sveriges Riksbank
http://www.riksbank.com/

Svensk krona, SEK

I Sverige så är den officiella valutan svensk krona som har beteckningen SEK. Kronan delas upp i 100 öre men idag så finns ören inte längre som mynt. Det var när Danmark och Sverige bestämde sig för att skapa en gemensam valuta år 1873 om man införde kronan. I Sverige så hade man innan dess haft riksdaler vilket förklarar varför vi än idag använder oss av detta namn som ett smeknamn för SEK. Norge kom också att sluta sig till valutaunionen med kronan och detta skedde år 1875. Idag har Sverige, Danmark och Norge förvisso samma namn på valutan, krona, men valutorna är frikopplade från varandra vilket beror på varje lands individuella penningpolitik. Ta reda på den SEK kurs som gäller idag här hos oss och jämför snabbt svenska kronan mot andra valutor med vårt smarta konverteringsverktyg.

Mer om SEK

SEK ges ut av Sveriges riksbank som har existerat sedan 1668 och som har huvudkontor i Sveriges huvudstad Stockholm. Kronan som togs fram via valutaunionen med Danmark baserades på en guldmyntfot. Svenska kronans kurs mot de andra skandinaviska valutorna har varierat sedan valutaunionen upphävdes år 1914. Efter andra världskriget så hade den svenska kronan ett starkt överläge mot grannländernas valuta och så förblev det under 45 års tid. Efter det att Bretton Woods systemet kollapsade så följde år med lågkonjunktur och Sverige devalverade kronan vid flera tillfällen. Fram till 1992 så hade man en fast SEK kurs mot en korg med utländska valutor och man höjde till och med dagsräntan med upp till 500 % för att försvara denna fasta växelkurs.

På senare år så har den svenska kronan stärkts mot USD och mot euron så har kursen fluktuerat mellan 8.04 och 11.80. Sverige är sedan 1995 en del av EU men under en folkomröstning år 2003 så beslutades det att man inte skulle ersätta kronan med Euro.

Bild på Svenska kronor sedlar


Svenska Kronor

48 Hour sale Image Banner 300 x 250