1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
SYP per 1 USD
Syriskt pund
Syriskt pund
SYP
qurūsch / piaster
Central Bank of Syria - CBoS
Banque Centrale Syria

Syriskt pund - SYP

Arabrepubliken Syrien är beläget i Mellanöstern och gränsar till Jordanien, Libanon, Israel, Irak samt Turkiet. Israel har även ockuperat delar av Syrien. Det bor över 22 miljoner människor i Syrien och man använder sig av Syriskt Pund som valuta, vilken även kallas för Syriskt Lira och har valutakoden SYP. Även befolkningen i Syrien refererar till valutan som Syrisk Lira och inte Syriskt Pund, vilket är den rätta benämningen. Valutan infördes år 1919 och ersatte den Osmanska Liran samt det Egyptiska Pundet som infördes efter första världskriget.

Dessa två valutor hade alltså fungerat parallellt med varandra fram tills år 1919. År 1956 grundades banken som idag ger ut Syriskt pund. Denna bank heter Central Bank of Syria med kortformen CBoS. Huvudkontoret för banken ligger i Damaskus som också är Syriens huvudstad. Det är enbart Central Bank of Syria som har rättigheter till att ge ut det syriska pundet. Detta är för att undvika att värdet minskar.

Sedlar och mynt

Qurūsch var den lägsta valören inom Syriskt Pund. Detta har dock tagits bort och använts inte längre. När qurūsch användes var värdet 100 qurūsch för ett Syriskt Pund/Lira. Idag använder man sig av mynten 1, 2, 5, 10 och 25 Pund. Man har även sedlar, vilka är 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 och 1000 Syriskt Pund, SYP.

Sedeln med värdet 1000 är den högsta valören som man idag använder sig av i Syrien. Denna är värd 39 SEK vilket säger en hel del om landets ekonomi och det skick landet i övrigt befinner sig i. 1 SYP är värd 4 öre medan 10 SYP är värt 39 öre. 100 SYP är i dagsläget värt 3.94 SEK. Som svenskt kan man alltså bo och leva rikt i Syrien. Detta är dock inget rekommenderat semestermål på grund av landets nutida saknade stabilitet. Om du trots detta vill resa dit, bör du växla på hemmaplan.

Bild på Syriskt pund sedel

Syriskt pund


48 Hour sale Image Banner 300 x 250