1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
USD per 1 EUR
Dollar
Dollar
USD
Cent
Buck, dough, greenback, smacker, green, bones, scrillas, paper, dead presidents
$
Federal Reserve Bank
http://www.federalreserve.gov/

USD Amerikanska dollarkursen

USD är USAs främsta valuta och eftersom dollarkursen påverkar hela världsekonomin så kan den utan tvekan ses som världens viktigaste valuta. US dollarn är den valuta som det handlas mest med på Forexmarknaden och man finner den i valutapar med alla andra huvudsakliga valutor. Det finns andra valutor som också heter dollar men när man talar om dollar kurs så menar man för det mesta USD eftersom denna är den allra främsta dollarvalutan. Eftersom dollarn är den valuta som det handlas allra mest med så ses den också som en måttstock på Forexmarknaden. Hos oss så finner du aktuell USD kurs så att du snabbt kan ta reda på vad det kommer att kosta dig att köpa dollar eller vad du kan få då du vill sälja dollar. Dollarkursen är även hårt knuten till oljepriset, allt som oftast märker man när oljepriset går ner, går priset på dollarn upp och vice versa.

Mer om USD

USD har länge varit den valuta som dominerar mest i världen och som fungerar som reservvaluta globalt. Dollarn finns hos nästan varje centralbank och ses som standardvaluta på den internationella varumarknaden. De flesta är väl medvetna om att den här valutan är USAs officiella valuta men det är också rätt vanligt att andra länder väljer dollarn som sin officiella valuta. Det här är ett fenomen som man kallar för dollarization. Länder som Ecuador och Panama i Sydamerika är exempel på länder som har valt att använda sig av USD.

Även i länder där man har en egen valuta som första val så är dollarn ett gångbart alternativ som accepteras i dagligvaruhandeln. Man kan räkna med att det går att ta sig fram med dollar men det är inte alltid som man får den bästa dollarkurs då man väljer att handla med valutan i ett land som har en annan officiell valuta. För att få bästa dollarkursen så gäller det dels att vara medveten om hur dollarn rör sig just nu och dels att välja rätt växeltjänst.

Bild på US dollar sedlar


US Dollar

48 Hour sale Image Banner 300 x 250