Valutakurser - vad innebär det?

Valutakurser styrs av den aktuella valutamarknaden

Valutakurser är färskvara och bestäms av den aktuella valutamarknaden. Ett lands valutakurs styrs av faktorer som priser och räntor. Läs mer här!
valutakurser i världen

Vill du veta hur många kronor det går på en euro eller hur många Bulgariska Leva som motsvarar en dollar? Då är det valutakursen du efterfrågar. Valutakurser är färskvara och bestäms av den aktuella valutamarknaden.

Ett lands valutakurs styrs av faktorer som priser och räntor. Om priserna i ett land är höga minskar exporten vilket leder till att efterfrågan på landets valuta också avtar. Om räntorna i landet stiger ökar intresset för värdepapper och spekulationer. Detta leder till högre valutakurser.

Riksbanken valutakurser

I Sverige hör vi ofta talas om riksbanken och reporäntan. Oftast betyder en höjning av reporäntan att kronans värde stärks. Detta handlar om att svenska produkter framstår som mer attraktiva på den utländska marknaden.

Högre priser måste ju betyda att produkten man vill betala för har ett värde. Samtidigt innebär högre priser att konsumenterna inte har råd att köpa lika mycket som förut.

Det första scenariot som vid första ögonkastet såg lovande ut blir plötsligt lite missvisande. Som ansvarig för ett lands ekonomi måste räntehöjningar och sänkningar noggrant övervägas eftersom besluten oundvikligen får följder i hela samhället.

Penningpolitik påverkar ett lands långsiktiga valutakurser

En väl planerad penningpolitik påverkar ett lands långsiktiga växelkurser. Ett företag som ska sätta priser på varor har alltid inflationen med i beräkningen.

Riksbanken strävar efter att det ska finnas en viss förväntan på inflation eftersom det ökar förtroendet för att Riksbanken uppfyller sitt uppdrag. Pengar och valutakurser handlar mycket om psykologi. Som ekonom utgår man ifrån att människan är en ekonomisk varelse som motiveras av att tjäna pengar.

På samma sätt ser riksbanken på samhället som ett ekonomiskt system som svajar hit och dit och som därför måste stöttas upp från olika håll för att hålla sig upprätt. Valutakurserna är i ett sådant tankeexperiment en stöttepelare för ett fungerande samhälle.

På denna sida får du en bra översikt över alla valutor. Självklart utgår dessa valutakurser utifrån den svenska kronan. Valutakurserna på denna sida hämtas från Googles valuta-API och uppdateras flera gånger om dagen för att ge dig så exakta valutakurser som möjligt.

Bokmärk gärna sidan för senare referens när du exempelvis är ute och reser och behöver kolla upp den aktuella kursen när du växlar valuta utomlands. Hotell och växlingskontor utomlands har ofta väldigt höga påslag så se till att du är uppdaterad med de senaste valutakurserna.