1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
CNY per 1 USD
Kinesisk Yuan
Kinesisk Yuan
CNY
Jiao
Renminbi, kuài och Mao
¥
People's Bank of China
http://www.pbc.gov.cn

Kinesisk yuan, CNY

Yuan är en basenhet av en antal olika valutor som har använts i Kina och man menar för det mesta en primär enhet av renminbi då man talar om yuan. Renminbi är Republiken Kinas officiella valuta men i internationella sammanhang så kallar man valutan för yuan alternativt yuan renminbi. Koden för valutan är CNY. Ursprungligen så hade silver yuanen samma specifikationer som de spanska silverdollarna hade. Under den republikanska eran mellan 1911 och 1949 så var det vanligt att man tryckte translitterationen "yuan" på baksidan av de första yuansedlarna men ibland så skrev man dollar istället. Ett tidigare engelskt namn på valutan är New Taiwan dollar.

Mer om Kinesisk yuan

Kinas historia sträcker sig 3000 år tillbaka och man har haft olika typer av valutor under hela denna tidsperiod. 1914 så etablerades silverdollarn som Kinas officiella valuta och under 1930-talet så lade man till mynt av koppar och nickel. Under 1930-talet så steg silvret i värde och då kunde Kina inte längre behålla silverstandarden. 1935 så infördes en nya valuta med namnet Fǎbì. Den här valutan kom sedan att ersättas av guld yuanen. 1948 så introducerades yuan renminbin (även kallad RMB). Detta gjorde man för att stabilisera kommunistiska delar av Kina.

När Kinas ekonomi öppnades upp år 1978 så användes yuan renminbi bara inrikes och utlänningar fick använda sig av speciella certifikat. Det här ledde till en gigantisk svarta marknad. Mellan 1997 och 2005 så beslutade sig Kinas regering för att knyta Yuan Renminbi till USD. 2005 så fasade man in en flexibel mekanism för växelkurs. År 2009 så lanserade man ett pilotprogram där utvalda affärsmän från Shanghai och Guangdong fick handla med motparter i Hong Kong, Macau och i andra länder. Det här programmet har utvecklats och implementerats i alla delar av Kina och mot hela världen. Man har också slutit avtal med Australien, Japan, Thailand, Vietnam och Ryssland för att göra det möjligt med direkt valutahandel istället för att gå via US dollarn. Renminbi kursen styrs därmed av flera olika valutors rörelser.

Bilder på Kinesisk Yuan sedel


Kinesisk Yuan


48 Hour sale Image Banner 300 x 250