1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
FKP per 1 USD
Falklandspund
Falklandspund
FKP
Pence
FK£
Government of the Falkland Islands - GFI
www.falklands.gov.fk

Falklandspund - FKP

På Falklandsöarna som är beläget i Sydamerika använder man sig av falklandspund, även benämnt som Falkland Islands Pound. Valutakoden för falklandspundet är FKP och den används i dagsläget parallellt med det brittiska pundet, det innebär alltså att både dessa valutor accepteras på Falklandsöarna även om det brittiska pundet inte är det som är legalt och låst till landet så är det socialt accepterat att betala med brittiska pund. Man införde Falkland Islands Pound år 1921, dock enbart i sedelform.

Mynten som tillhörde FKP skulle komma först 50 år senare, 1974. Innan dess använde man sig enbart av brittiska mynt för att komplettera betalningen. Det är Government of the Falkland Island som ger ut falklandspundet och det har de gjort ända sedan 1921 då det första sedeln trycktes. Falklandspundet har en fast växelkurs till det brittiska pundet, detta innebär att de alltid har likadant värde gentemot varandra, om det brittiska pundet fallet gör även falklandspundet det.

Idag använder man sig mestadels av sedlar som valörer inom falklandspundet, även om mynten tillkom 1974. De sedlar som finns tillgängliga är 1, 5, 10, 20 och 50 falklandspund. Utöver detta använder man sig även av mynten 1 och 2 pound samt 1 penny, 2 pence, 5 pence, 10 pence, 20 pence och 50 pence. När du jämför svensk valuta med falklandspundet kan du likaväl jämföra det mot det brittiska pundet då dessa har en fast valuta till varandra.

Ett falklandspund är 13.33 svenska kronor samtidigt som 100 falklandspund är värt 1333 svenska kronor. Där av är 1000 falklandspund värda 13332 svenska kronor. Pundet ligger generellt sätt alltid högt. En penny som är den absolut lägsta valören är idag värd 13 svenska öre. Som tidigare nämndes kan du använda dig av både brittisk pund och falklandspund när du reser till Falklandsöarna, det kan trots detta vara klokt att växla på hemmaplan.

Bild på Falklandspund sedel

Falklandspund

48 Hour sale Image Banner 300 x 250