1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
IDR per 1 USD
Indonesisk Rupiah
Indonesisk Rupiah
IDR
Sen(Används ej längre)
Rp
Central Bank of Republic of Indonesia
http://www.bi.go.id/web/en

Indonesisk Rupiah, IDR

I Indonesien som ligger i Asien så kallas den officiella valutan för indonesisk rupiah och den har valutakoden IDR. 1 rupiah kan man dela upp i 100 sen. Den här rupiahn ersatte år 1965 den tidigare rupiah som devalverats. Den tidigare rupiahn hade varit i bruk sedan 1945 då den ersatte flera olika valutor som användes innan Indonesien blev ett självständigt land. Innan 1945 så använde man sig av nederländska indiengulden och NICA gulden såväl som av den javanesiska rupiahn. Det är Bank Indonesia (BI) som ligger i Jakarta som ger ut IDR. Hos oss så kan du ta reda på dagens IDR kurs.

Mer om Indonesisk rupiah

Den indonesiska rupiahn har en lång och spännande historia med svängningar men om man ser på valutan sedan 1999 så har den varit relativt stabil. När Asiens finanskris inträffade så var indonesisk rupiah kursen stabil. I slutet av krisen så kunde man se att valutan hade stärkt sin position och i början av 2000 så låg kursen på 7,050 mot USD men sedan gick det nedåt och i april 2001 så hade man nått lågmärket på 12,069 mot dollarn.

Under den finansiella krisen 2007-2008 så stärktes USD mot valutor som backades upp av försvagad export och då palmträdsolja och gummipriserna föll kraftigt så utsattes rupiahn för hård press. Bank Indonesia lade ner $7 miljarder av reserven på $57 miljarder på att försvara valutan. Trots detta så dalade IDR kursen för att till sist stabilisera sig.

På grund av krisen 1997-1998 och den skada som den åsamkade indonesisk rupiah så är det många som ser IDR som en riskfull valuta. År 2014 så meddelade Indonesiens centralbank att man kommer att införa nya valörer och man kommer fram till 2018 att använda sig både av gamla och nya rupiah.

Bild på Indonesisk Rupiah sedlar


INR - Indisk Rupee


48 Hour sale Image Banner 300 x 250