1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
NAD per 1 USD
Namibisk dollar
Namibisk dollar
NAD
Cent
N$
Bank of Namibia - BoN
www.bon.com.na

Namibisk dollar - NAD

Den namibiska dollarn, som förkortas NAD, har varit landet Namibias valuta sedan år 1993. Precis som den amerikanska dollarn består den av 100 cent. Namibias tidigare valuta var den sydafrikanska Rand, då landet tidigare tillhörde Sydafrika. Randen har funnits ändå sedan 1920-talet och accepteras fortfarande som valuta i Namibia.

I början av 1990-talet var det tal om att valutan skulle kallas Kalahar, vilket skulle föra tankarna till Kalahari-öknen som ligger i östra delen av Namibia. Planen var att valutorna 2, 5, 10 och 20 Kalahar skulle produceras. Av dessa planer blev det dock ingenting av. De första dollarsedlarna introducerades den 15 september 1993 och inom drygt ett år följde produktionen av mynt.

Namibias ekonomi är till stor del beroende av gruvor samt export av mineraler. Landet är också framstående producenter av zink, silver, tenn och bly och är världens 5:e största producent av uranium. Ungefär häften av Namibias befolkning arbetar med jordbruk.

När den namibiska dollarn introducerades användes Hendrik Witbooi, ledare i revolten mot tyskt styre på 1920-talet, på samtliga sedlar. Under 2012 ändrades dock detta, då Bank of Namibia producerade en ny serie sedlar. Det tidigare motivet av Hendrik Witbooi är förvisso kvar, fast enbart på sedlarna med valörerna 10 respektive 20 dollar. Övriga sedlar i den nya serien har istället Sam Nujoma, den ursprunglige presidenten och grundaren av den namibiska staten, som motiv.

Idag finns sedlarna i valörerna 10, 20, 50, 100 respektive 200 dollar. Mynten finns tillgängliga i valörerna 5, 10 och 50 cent respektive 1, 5 och 10 dollar.

Bank of Namibia upptäckte att 10 och 20-dollarsedlarna inte riktigt höll måttet kvalitetsmässigt, då vissa detaljer på sedlarna förstördes när de använts ett tag. Av den anledningen har en ny begränsad upplaga av sedlarna introducerats, där kvaliteten har höjts genom att designen på sedlarna till viss del gjorts om.

Bild på Namibisk dollar sedel

Namibisk dollar

48 Hour sale Image Banner 300 x 250