1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
RSD per 1 USD
Serbisk dinar
Serbisk dinar
RSD
para
RSD
National Bank of Serbia / Народна Банка Србије - НБС
www.nbs.rs

Serbisk dinar - RSD

Serbisk Dinar med RSD som den officiella valutakoden, är sedan år 2003 den valuta som används i Serbien. Det skedde då en valutareform som gjorde att den Serbiska Dinaren kom att ersätta den dåvarande valutan vid namn Jugoslavisk Dinar.

Landet har sedan en mycket lång tid tillbaka alltid haft Dinar som benämning på sin valuta. Man har hittat underlag för benämningen Dinar så långt tillbaka som till 1200-talet. Däremot har namnet ändrats under årens gång beroende på hur landet har sett ut. Nationen har delats vid flera tillfällen. Därmed har även valutakoderna ändrats.

Underenheten kallas för para och 1 Dinar = 100 para. Valutan ges ut av National Bank of Serbia, med förkortningen NBS, som har sitt huvudsäte i Belgrad vilket är Serbiens huvudstad. Banken har anor långt tillbaka i tiden, men under år 2003 när valutareformen ägde rum i landet, ombildades även banken och ser sedan dess likadan ut.

Sedlar och mynt

Den serbiska Dinaren består av både mynt och sedlar. De olika myntenheterna finns i valörerna 1, 2, 5, 10 och 20 dinar, där 1, 2 och 5 är de mest använda och 10 och 20 används mer sällan. Detta beror till stor del på att samma valörer även finns i sedelform och alltfler väljer att använda dessa.

De vanligaste mynten är identiska (förutom i valörerna) och har inskriptioner på framsidan på latin, samt även vilket årtal de är tillverkade. Sedlar finns i lite fler valörer, nämligen 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 och 5000. Alla valörer har inte kommit till samtidigt utan i etapper efter varandra, med något eller några års mellanrum. Sedlarna har olika storlekar och även olika tryck på framsidorna och olika färger. Trycken består av olika viktiga och betydande människor som landet har haft genom tiderna. Växelkursen ger ett värde av 1 SEK = 12,8 RSD.

Då man åker till Serbien är det viktigt att ha en bra reseförsäkring

Bild på Serbisk dinar sedel

Serbisk dinar

48 Hour sale Image Banner 300 x 250