1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
SRD per 1 USD
Surinamesisk dollar
Surinamesisk dollar
SRD
Cent
S$
Centrale Bank van Suriname - CBVS
www.cbvs.sr

Surinamesisk dollar - SRD

Surinamesisk dollar är valutan som används i Surinam. Valutakoden är SRD. Underenheten kallas cent och 1 dollar = 100 cents.

Republiken Surinam ligger i norra Sydamerika och är kontinentens minsta självständiga land.

Historiskt var Surinam länge en nederländsk koloni under namnet Holländska Guyana. Det har även format den valuta som använts i landet. Efter att holländarna tog makten under 1600-talet fram till år 1962 användes holländska gulden. Samma år infördes Surinamesisk gulden. Denna valuta drabbades av en mycket svår inflation under 1990-talet.

År 2004 infördes Surinamesisk dollar och ersatte Surinamesisk gulden enligt växelkursen 1000 gulden = 1 dollar. För att slippa tillverkningskostnaden för att göra vissa nya mynt beslutades det att mynt med en valör mindre än 5 gulden blev lagliga, med sin valör även i den nya valutan Surinamesisk dollar. Det betydde att vissa mynt ökade sitt värde med 1000 gånger i princip över en natt.

Valutan ges ut av Centrale Bank van Suriname (CBVS). Den grundades i april 1957 och har sitt huvudkontor i Surinams huvudstad Paramaribo.

Sedlar och mynt

Mynt finns i valörerna 1, 5, 10, 25, 100 och 250 cent. De är ursprungligen från den tidigare valutan, Surinamesisk gulden, som också delades in i underenheten cent. De mynten behölls i cirkulation även för Surinamesiska dollar. Det beslutades att myntens valör även skulle gälla för den nya valutan. Vid införandet av den nya valutan var värdet av 1 Surinamesisk dollar lika med 1000 Surinamesiska gulden. Med andra ord blev mynten i den gamla valutan värda 1000 gånger så mycket när Surinamesisk dollar introducerades.

Sedlar finns i valörerna 1, 2½, 5, 10, 20, 50 och 100 dollar. Nya sedlar gavs ut år 2004 när Surinamesisk dollar infördes. Folket i Surinam brukar använda SRD för sin valuta, främst för att skilja valutan ifrån den amerikanska dollarn. Många priser i landet anges nämligen även i amerikanska dollar. Surinamesiska dollar har även varit bundna till amerikansk dollar och i januari 2011 var den låst vid 1 USD = 3,25 SRD.

Bild på Surinamesisk dollar mynt

Surinamesisk dollar


48 Hour sale Image Banner 300 x 250