1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
DKK per 1 EUR
Dansk krona
Dansk krona
DKK
öre
Hund, hundrede, plovmand, tudse, tusinde, egern
kr
Danmarks Nationalbank
http://www.nationalbanken.dk

Dansk krona, DKK

Den danska kronan, eller dansk krone som valutan heter på danska, är Danmarks officiella valuta. Valutan har valutakoden DKK och precis som den svenska kronan så kan man dela upp en dansk krona i 100 öre. Det var när Danmark gick med i den skandinaviska valutaunionen år 1875 som kronan infördes, men då var det en gemensam valuta med Sverige och senare med Norge. Idag så används den danska kronan i Danmark och även på Grönland och på Färöarna, och hos oss så får du snabbt reda på aktuell DKK kurs.

Mer om Dansk krona

1625 så introducerades danska riksdaler i Danmark och det här var en komplicerad valuta med tre olika undervalörer, nämligen mark, skilling och penning. Det här systemet var utan decimaler men det användes fram till 1873 då den skandinaviska valutaunionen formades. Det tidigare systemet inkluderade benämningen krone som man kallade 8 markmynten för. I valutaunionen så tvingades de skandinaviska länderna att knyta kronans värde till guldets och man gjorde detta för att skapa ekonomisk stabilitet i Norden.

Efter det att unionen upplöstes år 1914 så behöll Danmark kronan som sin valuta och man försökte återigen knyta den till guldet år 1924 men lämnade sedan detta system permanent år 1931. Den danska kronan gick igenom flera förändringar och under andra världskriget så knöts den till tyska reichsmarken som en följd av den tyska ockupationen av Danmark., Efter kriget så knöts den istället till brittiska pund och USD.

Danmark är med i EU och ville först anta Euron som valuta, men när Euron väl lanserades år 1999 så ångrade man sig. I en folkomröstning så röstade 53.2 % mot att införa EUR som officiell valuta så man fortsätter med DKK. Sedan 1999 så har den danska kronan fast växelkurs till Euro via ERM II och det är Danmarks centralbank som ger ut valutan.

Bild på Danska 1000 kronors sedel


Danska kronor

48 Hour sale Image Banner 300 x 250