1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
1 =
5 =
10 =
25 =
50 =
100 =
LAK per 1 USD
Lao Kip
Lao Kip
LAK
at
Folkrepublikens Bank of the Lao - BoL
www.bol.gov.la

Lao Kip - LAK

Lao Kip är den valuta som man använder sig av i Laos, Asien. Valutan har funnits sedan 1945, men det var först 1952 som den började användas. Lao Kip valutan har under årens gång kommit och gått, beroende på att andra länder, såsom Frankrike, har tagit över landet och då gjort ändringar i den officiella valutan. Här bestämdes att den valuta som användes i Franska Indokina även skulle gälla som officiell valuta i Laos. Den kommunistiska rörelsen inom landet, Pathet Lao, påverkade valet av valuta under mitten av 70-talet.

Så sent som 1979 infördes den valuta som idag är aktuell. Detta skedde efter en valutareform där det också bestämdes att 1 LAK = 100 Kip. Landets valuta ges idag ut av Bol. Bol står för folkrepublikens Bank of the Lao. Detta är Laos centralbank, som har funnits sedan 1945 och har sitt säte i staden Vientiane.

De flesta valutor innefattar både sedlar och mynt. Vad gäller Lao Kip valutan finns idag inga mynt i omlopp.

I början av 80-talet infördes mynt i flera olika valörer. Det fanns valörerna 10, 20 och 50 gjorda i aluminium med olika motiv på de båda sidorna, men i och med Sovjetunionens fall 1991 försvann dessa, mycket p.g.a. inflationen som drabbade landet mycket hårt.

Idag finns det en mängd olika sedelvalörer att välja mellan. Valören är benämnd LAK och finns i storlekarna 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 och 50000.

För 1 svensk krona får man idag strax under 950 LAK om man vill växla till sig valutan. Landets regering har sedan några år tillbaka försökt uppmuntra den inhemska befolkningen till att använda sig av den officiella valutan, istället för att använda sig av amerikanska Dollar och den thailändska valutan Baht, vilket många gör idag.

Bild på Lao Kip sedlar

Lao Kip

48 Hour sale Image Banner 300 x 250